BROKEN WORLD

Łatwiej, łatwiej jest w szczęściu budować przyjaźnie
Ciężej, ciężej ją znaleźć, gdy szczęście wygaśnie